Neidio i'r prif gynnwy

Rhyddfraint am Gwybodaeth

Dyluniwyd Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG) i gynyddu tryloywder; gan roi cyfle i aelodau'r cyhoedd gael gafael ar wybodaeth a gedwir gan awdurdodau cyhoeddus fel yr Ymarfer, fel rheol, yn ddarostyngedig i rai eithriadau. Mae'n gwneud hyn mewn dwy ffordd:

  • mae'n ofynnol i awdurdodau cyhoeddus gyhoeddi gwybodaeth benodol am eu gweithgareddau fel mater o drefn; a
  • mae gan aelodau'r cyhoedd hawl i ofyn am wybodaeth gan yr awdurdodau cyhoeddus hynny.

Yn unol â'r DRhG, mae'r Practis wedi cynhyrchu Cynllun Cyhoeddi.

Rhaid gwneud ceisiadau am wybodaeth o dan y DRhG yn ysgrifenedig, er enghraifft, mewn llythyr neu e-bost, gan ddarparu'ch enw a naill ai cyfeiriad post neu e-bost. Mae gan y practis 20 diwrnod gwaith i ymateb i'ch cais.

Os hoffech wneud cais am wybodaeth, gwelwch ein manylion gohebiaeth isod: