Neidio i'r prif gynnwy

Panel Cynghori Cleifion

Mae'r Panel Cynghori Cleifion yn darparu ffynhonnell o gyngor cyfansawdd a safbwynt cleifion i Dîm Cenedlaethol Rhwydwaith Clinigol Lymffoedema Cymru. Mae'r Panel yn adolygu cynnydd y Rhaglen LWCN ac yn cytuno ar unrhyw gamau gweithredu angenrheidiol. Gall aelodau’r Panel Cynghori Cleifion (PAP) hefyd gael eu gwahodd i ddod yn aelodau o fyrddau llywodraethu eraill LWCN neu i fynychu.

Mae'r Panel yn cyfarfod bob chwarter am tua 1.5 awr gyda'i aelodaeth yn adlewyrchu'r proffil cleifion presennol ac mae'n cynrychioli pob un o'r saith Bwrdd Iechyd.