Neidio i'r prif gynnwy

Bwrdd Strategaeth LWCN

Mae Bwrdd Strategaeth LWCN yn cynnal trosolwg strategol o Rwydwaith Clinigol Lymffoedema Cymru (LWCN) ac yn ystyried, yn craffu ac yn cytuno ar argymhellion a wneir gan Fwrdd Rhaglen LWCN gan roi sicrwydd a chymeradwyaeth i Fforwm Prif Weithredwyr GIG Cymru Gyfan. Mae Bwrdd Strategaeth LWCN yn darparu ffynhonnell cyngor cyfansawdd i Lywodraeth Cymru, Prif Swyddogion Gweithredol a Byrddau Iechyd yn ôl yr angen ac yn hysbysu Llywodraeth Cymru am y cynnydd tuag at wireddu buddion y rhaglen. Mae'r Bwrdd yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn ac yn cael ei gadeirio gan Brif Weithredwr un o saith Bwrdd Iechyd Cymru.

Cadeirydd presennol Bwrdd Strategaeth LWCN yw Nicola Prygodzicz, Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ac mae’n cynnwys y cynrychiolwyr canlynol:

Cyfarwyddwr Clinigol, LWCN

Arweinydd Addysg ac Ymchwil Lymffoedema Cenedlaethol, LWCN

Cynrychiolaeth y Swyddfa Rheoli Rhaglen, LWCN

Cadeirydd Bwrdd Rhaglen LWCN

Iechyd Rheoli Iechyd a Chyflyrau Cronig Pobl Hŷn, Llywodraeth Cymru

Cyfarwyddwr Therapïau a Gwyddorau Iechyd, BIPBA

Cyfarwyddwr Gwella ac Arloesi, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Cyfarwyddwr Strategaeth Glinigol, BIAP

Cyfarwyddwr Trawsnewid, BIPBC

Cyfarwyddwr Nyrsio, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol a Chymunedol, BIPBA

Cyfarwyddwr Meddygol Cyswllt Trawsnewid a Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Prif Fferyllfa, Felindre

Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid, Felindre

Cyfarwyddwr Strategaeth Ddigidol, Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Cynrychiolydd Academaidd

Cynrychiolydd Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Cynrychiolwyr Cleifion

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cyllid, Uned Cyflenwi Cyllid