Neidio i'r prif gynnwy

Rhwydwaith Clinigol Lymffoedema Cymru

Mae Rhwydwaith Clinigol Lymffoedema Cymru (LWCN) yn cynnwys saith Gwasanaeth Lymffoedema Bwrdd Iechyd GIG Cymru a Thîm Lymffoedema Cenedlaethol .

EIN DATGANIAD CENHADAETH

Mae gan bawb yng Nghymru sydd mewn perygl o gael, neu sy’n cael diagnosis o lymffoedema, fynediad lleol at asesiad, cyngor a thriniaeth arbenigol i’w cefnogi i reoli eu cyflwr.

EIN UCHELGAIS

Gwell iechyd, gwell gofal, gwell bywydau.

I gefnogi'n iechyd gwell a lles drwy fynd ati i hyrwyddo a grymuso pobl i fyw'n dda mewn cymunedau gwydn.

Er mwyn cyflawni'n gofal gwell yn deillio o ddull safonol o drin a rheoli sy'n seiliedig ar dystiolaeth, wedi'i gydgynhyrchu ; gyda gweithlu cymwys a hyderus .

Hysbysu , addysgu a chyflawni'r canlyniadau sydd bwysicaf i bobl â lymffoedema i'w galluogi i fyw bywydau gwell .